Dato: 8. maj 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Gottlieb Collin
Sprog: dansk.

Paris 8 Mai 1843.

Til G. Collin (paa Torvet).

Kjre Ven, indtil dette ieblik har jeg ventet med at send: Brev bort og at lade lukke den Kasse med Musik og Bger som imorgen gaaer hjem fra Havre, i det jeg stadigt ventede en Skrivelse fra Dem angaaende Comissioner, som jeg, da Theodor var reist, gjerne nskede at besrge for Dem. Jeg var aldeles vis paa at faae Brev, men intet er indtruffet og nu reiser jeg overmorgen tidlig Klokken 7. Vexelen til Deres Broder, veedjeg nu intet bedre for, end at jeg bringer den hjem, saaledes som jeg har modtaget den! Hils Deres kjre Kone; som jeg haaber har / mig i venlig Erindring, og siig alle Brnene fra mig et venligt god Dag. Af Brevene til Amaliegaden har De vel seet at jeg har mdt en magels god Modtagelse hos de fleste betydelige Aander i denne store By. Alexander Dumas har vret utrttelig i Opmrksomhed., Alfred de Vigni begavet mig med Bger, Victor Hugo frt mig i Theatret, David givet mig Kobbere, Rachel paa det hjerteligste aabnet mig Adgang til sine Soireer, - ja det blev en Mngde at regne op, hvis Bekjendtskab enhver ville skatte, og som jeg har opnaaet og det saa ganske af sig selv. Af Heine og Lamartine har jeg faaet to interessante Digte i mit Album og i begge disses Hjem mdt Venskab og Hjertelighed; jeg kan ikke ngte at jeg er lidt m om Hjertet ved at forlade disse mange Kjre, der Alle have behandlet mig, som en Aands Slgtning

venskabeligt

H. C. Andersen.

[Paa Randen af Sedlens anden Side:] Bunzen og Krieger have vret to velsignede Venner at leve med.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 439-40)