Dato: 6. maj 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

133. Til E. Collin.

Paris den 6 Maj 1843.

Til Eduard.

Deres Skrivelse af 23 April har jeg modtaget den 1ste Mai; Comissionerne De ved Afreisen paalagde mig har jeg efter bedste Evne udfrt og Buntzen lod jeg, da De vilde det saaledes, eftersee hvert Musikstykke fr jeg gav Betalningen. Af Hndel findes her intet, derimod har jeg fle[r]e af de glckske Operaer, de gamle store Udgaver.

Iphigenie in Aulide...............10 Frank

Armida.....................................10 Frank (De opgav 12 Frank for Stykket.)

Alcste......................................10 Frank

Orphe......................................10

i Alt 40 Frank

dernst i de mindre Udgaver Capuletti & MontechiRichard coeur de lionMosElisa & Claudio, hver af dem kostede 7 Frank det er altsaa for disse fire 28 Frank. Garzia var flttet, jeg har lbet flere Timer omkring efter ham, endelig igaar fandt jeg ham, han sender venlige Hilsener til Helsted, men Bogen jeg skulde kjbe hos ham er endnu ikke udkommet. For Kassen og Emballeringen har jeg udlagt 4 Frank, jeg skriver dette med, da det jo er for Musik-Foreningen og ikke for en enkelt Person dette er gjort, det bliver tilsammen 72 Frank. Af Deres Fader fik jeg her til 100 Frank Resten 28 Frank bringer jeg hjem med, jeg har omsat den i Guld, da det vil vre for besvrlig249 at fre Slv og dette ogsaa vanskeligere ombyttes hjemme. Har jeg nu gjort mig tydelig nok? Instructeur Nielsen gav mig i Comission at kjbe noget Nillekefr, der skal vre saa udmrket, det fylder for meget i et Brev, jeg har lagt det her i Kassen, men da jeg troede at kunne fornie Deres Svoger Drevsen, tog jeg ogsaa noget Fre til ham, ligesaa noget til Fru Lesse, hendes bliver nok afhentet. De forlangte for Dem selv et Exemplar af Lucia eller af Lucrecia, men kun i Tilflde at jeg kunde komme over det for 3 a 4 Frank, det har vret mig umulig, disse Operaer ere ei at faae ringere end 10 Frank, hvorfor veed jeg ikke;jeg har altsaa ikke turde kjbe disse til Dem. Imidlertid er denne Musik mig saa kjr og jeg nskede gjerne hjemme ved Claveret at hre Dem og Louise synge lidt af f Ex Lucrecia, for at have denne Fornielse har jeg kjbt den til mig og beder Dem om De engang hjemme vil synge lidt af den, jeg har skrevet Deres Navn foran for at den kan faae Lov til altid at blive i Deres Eie! den vil erindre Dem om dette mit Ophold i Paris, Bindet har lidt noget, men der var kun dette ene Exemplar hos Musikhandleren og Tiden tillod ikke at jeg sgte hos en anden. Til Louise har jeg kjbt 40 Melodies de Schubert, som jeg beder Dem overrkke hende fra mig og at hun under Tonerne, vil tnke lidt paa mig! I den lange Rulle ligger inderst nogle Kobbere fra Krieger til hans Moder hun vil lade disse afhente, vil De vikle af alt mit indtil De i Rullen kommer til et Omslag hvorpaa staaer: Til Fru Krieger, det skal hun have; Alle de vrige Kobbere, Bger etc. ere mine; De er saa god at drage den Part ud af Betalningen for Kassernes Hjemsendelse med Dampskibet, som De troer mine Smaasager kan have givet den strre Vgt, for at ikke Musikforeningen skal betale det. De to Romanzer La folle og den af Don Pasquale (den sidste er: magels deilig) beder jeg Dem sende Jomfru Nboe fra mig, hun boer i Laxegaden, frste Dr til Hiere fra Foreningen.

Lev vel, venskabeligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Delong har modtaget Kassen med Udskrift kun Collin, det sagde han var nok! den vil komme, meente han med Dampskibet omtrent 25 Mai.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost