Dato: 22. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 98. Fra H. C. Andersen. Paris 22 Marts 1843.

En lille Sddel endnu maa jeg lgge indeni;1359 denne Aften har jeg talt med Rachel ,1360 Dumas afhentede mig Klokken 8; vi kom op bag Couliserne i Theatre franais, her var ved et Skjrmbrt indrettet et lille Vrelse hvor der stod tre Tabouretter, Rachel i Phdras Costume tog mod os; hun var smuk, meget smuk, eller rettere hun har et af de meest interessante Ansigter jeg kjender og et dybt, smukt Tale-Organ; ingen Portrtter ligne hende. Jeg sagde til Dumas, da vi gik op af Trappen, De maa ikke lee af mig, men, ved Gud, mit Hjerte banker, ligesom om jeg var et Barn og det alene fordi jeg skal tale med Rachel! - Han sagde hende det og hun saae alvorlig smilende paa mig og sagde: Kunstnere forstaae altid hinanden! - Jeg sagde hende at hun var meget elsket i Danmark, hun syntes ikke troe det og sagde Kommer jeg der, vil jeg sge Dem, og det er da een jeg kjender. Jeg sagde hende at alle ville der vre hendes Venner saa at jeg nok kom i Skygge; vi talte nogle Minutter og saa maatte hun ind paa Scenen; jeg hrte det jublende Frankerige. Arm i Arm med Dumas drev jeg flere Timer paa Aftenen om paa Boulevarden, lb op bag Couliserne paa 3 a 4 Theatre;1361 Dumas var saa ungdommelig lystig og jeg? ja Gud hjlpe mig jeg snakkede fransk i et vk, mon han forstod mig? Gode Venner vare vi! Lev vel Hils Fru Kock!

Broderen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter