Dato: 9. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

128. Til E. Collin.

Paris den 9 Januar [c: Marts] 1843.

Min elskede Eduard!

Af mit Brev til Holst har De vistnok allerede seet at jeg ved et Tilflde lste et dansk Blad og deri saae at den kjre lille Wulle er dd! Min frste Tanke var Deres Jette og da tnkte jeg paa Deres Sorg, min Sjl var lnge opfyldt med den! Gud holde sin Haand over de andre Brn, kys dem fra mig, siig Jette at jeg ret veemodig har hende i Tanken! Trst kan jeg ikke sige; en god Gud vil give hende den!

Nu min kjre Ven! Theodor er frisk og glad, hele Dagen i Dag har vi lbet ud, han synes mig meget mere udvikl[et,] ja smiil nu ikke af mit Udtryk, end han var det fr Afreisen; hans Interesse forekommer mig mere fordeelt, og det kjrligste Gemyt kom mig imde! Jeg kom igaar og boer i Rue Richelieu vis a vis la bibliotheque i Hotel Valois aux 4me, (det er egentligt femte Sal.) Mad: le Vaillant, Vertinden beder mig hilse Professor Abrahams, hvem hun ret hjerteligt erindrer, hun gjorte mig hundre[de] Sprgsmaal om ham. Sprg Abrahams fra mig om han har faaet Brev fra Vieweg og hvad denne skriver. Lad mig snart hre fra Dem og siig mig da hvormeget det er en Kjole, Kldet iberegnet, koster hjemme, syet hos vor Skrdder, saavidt jeg husker, bliver det billigere at forsyne sig med Klder i Paris, end at gjre det hjemme, jeg vil gjerne have en heel Kldning, men til at kjbe noget, veed De jeg ikke har Penge, jeg kan kun kjbe naar jeg faaer disse og de maa jeg faae for En Comedie i det Grnne, rimeligvis 100 Rdlr, kunde jeg faae disse frst i April da var jeg meget glad, tal med Deres Fader om Stykkets Opfrelse, jeg begriber ikke hvorfor det hviler, da der kun er to Personer i det og Phister var jo saa hidsigblsende paa at faae den nye Scene lagt ind. Kommer Agnete frem, som jeg haaber og gjr Lykke, da bliver jeg en Maaned endnu ude og kommer ikke hjem frste Juni men derimod frste Juli. Musik og Bger skal jeg arangere for Dem paa det bedste. See De kan skaffe mig Penge, jeg mener, mine egne Penge; det er lidt tungt at flyve hjem i Gallop! Reisen herhid det at reise, har kostet 72 Rdlr, derimod Spise, Logi etc. omtrent 2 Species daglig; her er meget koldt, jeg har i Dag kjbt Brnde. Hils Jette og Mad Thyberg! ligesaa Hartmanns. Lev nu vel; Klokken er i dette ieblik 1 1/2 om Natten, jeg er saa trt, god Nat, sov vel! ja De ligger vel allerede og drmmer!

Deres broderligt sindede

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin