Dato: 8. februar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Breitenburg 8. Februar 1843.

Min egen kjre Jonna!

Naar man er borte skatter man ret sine Kjre i Hjemmet, det er jo Hjertets Bierghider der vinke og kalde! tro mig, den kjrlige Vedhngen Du flere Gange har viist mig gjr, thi vi ere alle forfngelige, og jeg isr har Ord derfor, at jeg ret skatter og holder af Dig! Du har siddet paa mit Skjd og holdt Din Dukke, jeg har seet Dig voxe op og begrebet Dig bedre end jeg har kunnet begribe nogen anden Pige af Din Alder. Naar man, som Du, svver mellem Barn og ung Pige, da er det en vanskelig Sag for Een som ikke er Onkel eller - Du forstaar mig nok - ikke beslgtet nok med Dig, at vise sin dybe Hengivenhed. Du har et Par Gange berrt denne min - jeg vil kalde det, - stive Opfrsel, og jeg vil, nu da der ligger Gader og Belter mellem os udtale mig lidt; jeg stoler paa at Du har Tillid til min rlighed; det er, som Du indseer, paa en hist forskjellig Maade, jeg holder af Eder Alle der hjemme, skulde jeg stille Eder i Rkke, kom jeg virkelig i Forlegenhed, det er som gav man mig en Samling deilige Digte i forskjellig / Art og jeg nu skulde sige det er Nummer Eet, det Nummer to & - det vilde meget beroe paa min Sindsstemning denne Ordnen og saaledes ogsaa med Eder. For nu at tage en Sammenstilling, som Du maaske lettest gaaer ind paa, da det er en Pige, Du stter hit og ret holder af, da vil jeg nvne Jette Boye; hun interesserer mig, jeg taler gjerne med hende, nsker hende Alt godt, hendes Sorg vilde gjre mig ondt; men betragter jeg Dig, da er Du ligesom skudt op ved min Side, jeg synes ligesom at have en Part i Dig, jeg fler nsten, som Pligt - forstaae mig ret, thi her betyder det noget meget godt - at vre Dig god og hengiven. Jeg taler vel ikke saaledes med Dig, som med Jette, men det ligger i, jeg, som alle ldre Folk, seer endnu lnge Barnet, der hvor der staaer en voxen Jomfrue; fra Paris skal Du igjen hre fra mig, Du er langt meer i min Tanke end Du troer, Gud glde og velsigne Dig! i Tanken trykker jeg et Kys paa Din Pande, det er - en Onkel, en rlig trofast Onkel, som glder sig i Tanken om et klog, velsignet Barn, hvis Hengivenhed gjr ham glad og lyksalig. -

[uden underskrift]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 22-23)