Dato: 7. februar 1843
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

del af Brev

Min egen, kjre Andersen!

Rigtignok skrev jeg til Dem sidst; men jeg synes dog, at jeg ogsaa kunde have Lyst at skrive et Par Ord nu, og hvis De ikke har noget derimod (jeg vil ikke haabe det) tager jeg mig den Frihed et Par ieblikke at bede Dem henvende Deres Opmrksomhed paa hvad jeg her skriver.

Igaaraftes var jeg henne at see rkenens Sn, som jeg finder noget af [det] deiligste jeg lnge har seet; og Publicum lod ogsaa til at vre af samme Mening, da det klappede umaadeligt baade under og efter Stykket, nsten ligesaameget som af Mulatten. propos de Mulatten, den haaber jeg at jeg kommer hen at see paa Tirsdag, deels for at see Spindler, men meest dog for Stykkets Deilighed. rkenens Sn handler heelt igjennem nsten kun om Kjrlighed; men da man i min Alder gjerne hrer noget om den Ting, saa morede jeg mig naturligviis fortrinligt, jeg grd, som var jeg pidsket, og de flaue Garderkarle morede sig frygteligt derover. Gud give, at De var her i Byen, saa kunde jeg [hre] Deres Mening om Stykket.

I Sndags var Augusta Bournonville herhenne; det er dog den yndigste, elskvrdigste lille Pige, jeg har seet og disse ine, funklende og milde, det er dog det Deiligste af Alt! Jeg er saa indtaget i hende, endnu mere end De i Jomfru Nielsen; hende har jeg nu Gudskeelov ikke vret saa ulykkelig at see i lang Tid, det er virkelig en Nydelse. Bournonville vilde arrangere Erik Menveds Barndom herhjemme; Jette skal vre Dronning, Tante Louise Aase og jeg Jomfru Inge (det er virkelig godt for Dem at De ikke skal see det, De blev da syg).

Men nu skal jeg spise til Middag; Levvel, kjreste Andersen! naar De kommer til Paris, skriver De vel nok til Deres hengivne

Jonna.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost