Dato: 22. januar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Jan 1843.

Min kjre velsignede Jonna!

Du begriber neppe hvor meget Du fylder min Tanke, hvor vel jeg mener Dig det, hvor nr Du ligger mit Hierte! stol altid paa mig, som var jeg Din ldre, trofaste Broder! - Du forlangte et Brev fra mig allerede i Dag, hvad skal jeg kunde fortlle Dig? En halv Time efter at Du var borte, gik jeg fra Din Bedstefader, vandrede om af forskjellige Gader, saae paa Castor og Pollux, de to trofaste Stierner; de ere et smukt Billede paa Trofasthed, paa Venskab, men de ere kun to; tro mig i rette Hjertets Fortroligheder kan man kun have een man betror alt! jeg bilder mig saaledes ind at Fanny veed alle Dine Hjertets Mysterier, ikke sandt, siig mig ja om det er saa. Den fortrffelige Pige, hun faaer her et lille / Epistel fra mig, nste Gang skal det blive strre, jeg lgger ogsaa til Dig et Bilag, da Papiret her er saa stumpet, tab det derfor ikke naar Du aabner! Millioner Hilsener sendes Dig, saa brndende, saa trofaste, skriv nu smukt til mig, imorgen f. Ex. og siig mig ret hvorledes Du har det, hvor godt og hyggeligt der er hos de elskvrdige Mennesker derude. Bliv imidlertid ikke altfor lnge, Caffen vil ikke smage naar ikke Du staaer som Peri og bevogter Vldet! - Naar Du kommer ind gaae vi to eller tre, Din Moder kan vre med, i italiensk Opera, morer det Dig! Hvor det er en graa Morgen, Klokken er da heller ikke 9 endnu og allerede har jeg haft Besg, ja jeg har min Nd, jeg kan knap faae Tid at skrive til Dig - som Verden kalder min Forlovede! Din

Digter.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 18-19)