Dato: 3. november 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Schumann
Sprog: dansk.

Dr. Schumann

i Leipzig.

Kjbenhavn, 3. Nov. 1842.

Kre Hr. Schumann!

Gennem den Venlighed, De har vist mig, idet De har forret mig Deres interessante og karakteristiske Komposition til mine Digte, har De gjort mig en stor Glde, som jeg taklker nem mange Gange for. Efter at Jeg i forrige Uge fra Lose & Olsen modtog et Eksemplar, i hvilket De havde skrevet Deres Navn, gik jeg straks i stort Hastvrk til min Ven Hartmann, som gennemspilledde Kompositionen, senere har den unge Komponist Gade, hvis Navn De sikkert kender, igen Spillet den for mig, saaledes at jeg efter min musikalske Evne nu forstaar og nyder, hvad De dobbelt har forret mig. Min hjerteligste Tak derfor. Maaske kan jeg i Maj eller Juni gentage min Tak personlig, fordi Jeg rejser vistnok til Paris i Januar og rejser saa over Leipzig tilbage. Deres Frille sender Jeg min rbdigste og hjerteligste Hilsen; naar De ser den fortrffelige Mendelssohn, saa heder jeg Dem ogsaa hilse ham. Det varer ikke lnge, saa vil Deres Hustru og Mendelssohn modtage mit nyeste Skrift: En Digters Bazar. Arbejdet, som jeg endnu er beskftiget med, er egentlig et Vovestykke; det er muligt, det bliver noglet ufuldkomment, dog vil jeg arbejde derpaa saa godt jeg kan; det hedder: Ahasverus, i frste Akt ser vi Jdedommen og dens Fald, i anden: Romernes Levned i Fordrvelse og Kristendommens Sejr, i tredie: Kirkens Stridigheder, Folkevandringen, Mohamed og Katolicismens Magt, i fjerde: Pavedmmets Forfald, Amerikas Opdagelse og Protestantismen, i femte: den franske Revolution, Grkenlands Frihedskamp og vor Tids fordelagtige Udvikling. For fuldkomment at udfre et saadant Arbejde maa man vide mere, end jeg kan tiltro mig selv. Ideen blver derved opnaaet, at en anden bedre begavet kan gribe den, saa har jeg dog gjort noget. Naar det er frdigt og oversat, vil jeg sende Dem det.

Vr saa venlig snart atgld.e mig med et Par Ord, og kunde jeg dog snart komme sammen med Dem og Deres Kre!

Deres rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost