Dato: 26. september 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 26 Sept. 1842.

Kjre Ven!

Endelig er jeg da igjen kommet tilbage i det gamle Stade: Hotel du Nord; hele Sommeren har jeg pleiet Sjl og Legeme i en deilig Natur og hos elskelige Mennesker, den lngste Tid var jeg hos vor Stats Minister Moltke paa hans yndige Bregentved; nu skulde man da til at arbeide igjen og mit Arbeide er "Ahasverus den evige Jde!"

Et Par smaa Digte har jeg til Deres Hertha og jeg veed at De vil ogsaa kunne faae fra H. P. Holst, naar De skriver derom.

Grunden, imidlertid, hvorfor De faaer dette Epistel i Dag er, at jeg imorges havde Visit af den kongelige Skuespiller Hass, hvis Datter jeg skrev Dem til om, i Foraaret agtede at give en Forestilling i Malm. De raadede den Gang derfra og meente at det vilde vre hende bedre at udstte den. Nu vilde hun i nste Uge komme til Malm og hendes Fader beder mig derfor anbefale hende paa det bedste; jeg veed ingen bedre end Dem at bede om Sligt; men selv kan jeg kun sige at hun har en smuk, strk Stemme og at den bermte Ungher har sjunget med hende. Hendes Skuespiller Talent kjender jeg aldeles ikke, ligesom jeg aldrig har seet hende paa Scenen; i et Vrelse har hun sjunget for mig, da Faderen nskede jeg skulde anbefale hende. Hun har, vistnok, paa Scenen et godt Ydre! - Nu lev vel! Gld mig med et lille Brev! Hils den kjre Talis Qualis fra hvem jeg aldrig hre.

I nste Uge spilles min Vaudeville Fuglen i Pretret, i hvilken Fru Heiberg af egen Drift og Interesse for Stykket selv har vret saa elskvrdig at overtage Hovedrollen, de andre gives af Rosenkilde, Nielsen og Phister, saa De seer det nu er godt besat!

Lev vel! .

Deres inderlig hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm