Dato: 1. februar 1823
Fra: Hans Bastholm   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jeg har lst Deres Prolog min unge Ven! og jeg maa tilstaae, at Gud har begavet Dem med en levende Indbildningskraft og et varmt Hjerte - der mangler Dem blot endnu paa Aandsdannelse; men den kan komme, da De nu har Leilighed til at forskaffe Dem den; det maae derfore vre Deres faste Formaal at arbeide med yderste Flid paa at fuldende Deres Studier og at stte derfore alt andet til Side. Jeg vilde nske, at Deres Ungdoms-Forsg ikke vare blevne trykte; thi hvorfor skal man bebyrde Publikum med det Ufuldkomne, det har man nok af; dog er det forsaavidt godt, at det kan tiene til at retfrdiggire den offentlige Understttelse De nyder. Den unge Digter har blot at vogte sig for Forfngelighedens Smitte, og at vaage over sine Flelsers Reenhed og Styrke. Jeg gientager mine Raad: skriv kun i denne Deres Studere Tid sjeldent Poesie, og kun for at skaffe Deres Flelser Luft - skriv intet, hvorved Ord og Tanker skulle sges; men kun naar Sjlen er oplivet af en Idee og Hiertet opvarmet af Flelser. Betragt Naturen, Menneskelivet og Dem selv med et opmrksomt ie, for at skaffe Dem et originalt Stof til Skildringer. Vlg Dem smaae mner af de Ting som omgiver Dem; betragt alt hvad De seer fra alle Synspunkter inden De griber til Pennen. Bliv Digter, som ingen Digter havde levet i Verden frend Dem, og som De ikke skulde lre af Nogen - og bevar altid det delsind, den Sjlens Reenhed og Hihed, uden hvilken at Digterkrandsen aldrig kan tilkomme en Ddelig.

Slagelse 1ste Februar 1823.

Deres hengivne H. Bastholm.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter