Dato: 22. august 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 22 August 1842.

Kjre Jonna!

Du er i Dag "en lille Pige, som staaer og banker paa Porten" til et nyt Leve-Aar; Du er allerede traadt indenfor og modtaget med Kys af Fader og Moder! I Rkke staar alle dine ridderlige Brdre og bie sig for dig, deres eneste Sster; der er ldre end de og altsaa langt klogere. Du er i Grunden ogsaa en hist mrkvrdig Datter, du er kommen til Verden en Dag fr din Moder! Nu vil jeg nske, at den nye Livssal, der benvnes et Aar, maa vre paa det bedste og meest hyggelige indrettet, at Solen ret skinner ind af Vinduer og Dre og at Loftet hnger fuldt af Violiner og Kontrabasser. Var jeg i Byen, som jeg nu ikke er, skulde jeg med Fornielse laane dig min Pegasus til en Ridetour,/ f. Ex. ud til Amager, et Land, hvor jeg selv, som du vel ved af mundtlig Tradition, i min unge Alder frste Gang viiste mig for Folket. Hvorledes lever ellers "Folket" i denne Kakkelovns-Varme; det er i Grunden smukt af vor flles Ven paa "Bakkehuset" at han trkker det saa lidt til Vands, hvorledes skulde det ellers aande.

Lev nu vel! i Tankerne drikker jeg din Chokolade og beundrer Venindernes Fingerfrdighed og Betnksomhed, hvad Presenterne angaaer, naar vi ses skal jeg nok finde paa at fly dig eet og andet, nu maa du lade dig nie med disse Runer, der som du seer, alle bie sig i dybeste Underdanighed, ligesom din

gamle sande Ven og

ydmyge Tjener

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 6-7)