Dato: 28. oktober 1822
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kire Sn

Dag ieg hafte ventet at du hafte skreven meg til ud haaber ieg denne gang at du svare mig for ieg synes en Moder kunde dog alle tider vre et svar vrd men ded er kuns for at faae at vide hvem at du vil have til vrge dag du kan ikke begrive vadt ieg haver gaaet i giemmel med din Fader Moder men det tenger du ikke paa for eller[s] skrev du mig nok til og der haver vret skreven til Kongen om din Morfaders Penge men di er kommen her til bage og ikke bliv bytet men dag Magistraden kom trode ieg at han hafte bleven Rasende men ieg kunde ikke faae saa meget som det minste smule at giemme for ieg maatte luke op alle vne men i vinte[r] bliver ieg her for det frste men ku[n]de ieg faae en lbines Tienste saa vil ieg tage ud at tine til somme-Ren, men din Sster kom her i Sndags og var saa vre for ieg ikke vilde give hende din Adresse, men vil du ikke give hende den selv for saa haver ieg ikke noget at hre der om, men Du kan ikke troe at det er besvrligt for mig, om ieg kunde faae et lit efter af nole gode hender til ielp for for ilde brandt. De hellses fraae al1e gode ven[ner] mange g[ange].

Din troe Moder

Marie Gunderses

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost