Dato: 26. juli 1842
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

123. Fra E.C ollin.

God Dag, kjre Ven! Endelig hrte vi da igaar fra Dem, men jeg endnu meer om Dem, thi Hr. Brasch berede mig med en Visit paa 1 Time. Idag er det Gerda's Geburtsdag, hun er nu eet Aar. Louise og Jonas ere glade og raske, men min lille Vulle har vret meget daarlig. Hun har havt en Halssygdom, som nok har vret alvorlig. Nu er hun rask. Jettes Reise til Kiel maatte saaledes atter opsttes; Gud veed, om der nu bliver noget af. At alle Brnene ere tiltagne i Lystighed siden Christians Afreise, er naturligt. Forresten gik Afskeden meget godt. - Iaftes er Emil kommet med de andre Naturforskere; jeg har ikke seet ham endnu. - Fader har vret temmelig daarlig i nogle Dage, men er nu i Bedring, Moder er i Helsinger, Ingeborg har i nogle Dage vret hos Aagesens, men er nu hjemme og befinder sig ret vel.

De vil nu til Hamborg, Herre Gud hvad vil De der? Det var en anden Sag, da De skulde til Breitenburg; men nu, bare for at see den Gruushob! Jeg sagde til Jette iaftes: Andersen, som nu har seet saameget af Europa, kan ikke lide, at jeg har seet det brndte Hamborg, og han ikke, derfor reiser han; det var ondskabsfuldt sagt, men sandt. Den Reise vil komme til at koste Dem meer, end den Herlighed er vrd. Forresten maa De dog, naar De kommer til Kiel, see op til Grethe Sommer, maaskee trffer De Jette der.

Jeg kan forresten tnke mig, at De lever i Herlighed og Glde paa Bregentved. Det skal jo vre et deiligt Sted; jeg har kun seet det paa Vrangen, da jeg engang vltede forbi det ned ad en Bakke. Jeg kan kun huske Synet af nogle stive Hkker, der lignede vor nuvrende Kjbenhavnske Literatur: stive tilskaarne Reflexioner med Intelligens-Blade. Gud hjlpe os: er det Natur og Poesie? Heiberg ligger nu i Valdbye; hans sidste Arbeider vise, hvilke Indtryk Landlivet gjr paa et digterisk Gemyt.

Nu kom Emil. Han har moret sig saa.

Fader og de Alle hilse.

Deres

D. 26. Julii 1842.

E. Collin.

I dette ieblik faaer jeg den skrkkelige Efterretning, at Boye, den forhenvrende Senior i Foreningen, og hans yngre Broder, ere druknede iovergaars ved at seile i Kalleboderne.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost