Dato: 29. juni 1858
Fra: Elisabeth Jerichau-Baumann   Til: Jens Adolf Jerichau
Sprog: dansk.

[Den 29. juni 1862]

Min elskede Adolf.

Nu er der gaaet 1 Uge siden jeg er i London i denne uendelige By, og der vil sandsynlig endnu gaae 2 Uger men ikke mere inden jeg forlader den. Nu begynder Alt efterhaanden at fje sig, og frst i de kommende to Uger vil jeg kunne vente af faae af mine Billeder afsat efter at have gjort Bekjendtskaberne og modtaget Besgene. Paa Udstillingen bliver Ingenting kjbt af Konstsagerne, det er en Kjendsgjerning (herimod mangler der ikke paa Foresprgsmaal). Jeg har imidlertid srget so godt som muelig for mine Billeder.

H C Andersen, og Foundlings Children have faaet fortrffelige Pladser, det ene i den norske Afdeeling (hvilket jeg betegnede som praktisk Skandinavisme), det andet paa Grndsen mellem Danmark og Tydskland, ogsaa meget betegnende for mit Vedkommende. [...]

Tekst fra: Ny Carlsberg Fondet