Dato: 4. august 1875
Fra: Carl Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: Emil Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 August 1875.

Kjre Emil

Det gldede os af dit sidste Brev at se at Du har det godt og at du morer Dig. Hvorledes var det muligt ikke at more sig paa saadan en Tur. jeg skriver i dag nrmest for at meddele Dig at Andersen i Formiddags Kl 11 sov ind uden Smerter og efter kort iforvejen at have vret ved sin Bevidsthed. Det var virkelig den strste Lykke, der kunde passere ham, at vi saaledes, Familien, med Undtagelse af Papa & Mama ved endnu Intet deraf, da de ere kjrt ud med Herwerdens til Filevrket. Anna og Louise er med. Anna befinder sig ret vel ude hos tante Fanny. Louise siger, at hun er muntrere end sdvanlig. /

Agnes har bestandig vret paa Farten; kun en eller 2 Dage har hun vret hjemme. Hvadmig angaar, da har jeg atter overtaget Kassererposten her paa Kontoret. Mit Ben er nsten raskt.

Hils Leopold fra mig og giv ham indlagte Brev.

lev vel, god Fornjelse.

Din Carl.

#

[MGMs hndskrift:

Kjre Carl! Kun en hjertelig Hilsen. Anstreng Dig ikke for meget, Nydelsen er stor endda, om man end ikke faaer Alt at see. Naar Du kun her srger for at vre maadeholden, ikke fordrver Maven ved for megen Spisen ved table d'hote eller altfor megen Drikken af forskjellige Sager, saa vil Du kunne nyde denne deilige Tour af Hjertens Lyst.

Carl har skrevet Dig om Andersen, som dde roligt drog et suk, og saa var det forbi, intet havde han sovet hele Natten. Mama og jeg mister i ham en tro Ven, og har han end i Slutningen af sit Liv skufffet os mangen Gang, saa har han i de mange Aar vi have kjendt ham, beredet os megen Glde, og skabt Forhold for vor hele Kreds, som altid ville blive i kjrt Minde.

Hjertelige Hilsner til

Dr Meyer.

Din Dig hengivne Papa

[langs kanten:] Som tidligere skrevet har jeg intet imod at du

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 3plus 371-72)