Dato: 1853
Fra: H.C. Andersen   Til:

[ikke-gotisk håndskrift] Psalme

(1853)

Som Bladet der fra Træet falder,
Saa er mit Jordliv, ikke meer!
Jeg er beredt naar Du mig kalder,
Gud, Du som heelt mit Hjerte seer,
Veed al min Brøst, hvad i mig boer,
Og min Fortrøstning dog saa stor.

#

Gjør Smerten kort i min Forvandling,
Forund mig Barnets hele Mod,
Du dømme Tanke, dømme Handling
I Naade kjærlig, fadergod.
Ryst bort min Angst! Kun Dig jeg se!
I Jesu Navn, din Villie skee!

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm