Dato: 7. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Slagelse Haandværker- og Industriforening

Odense, den 7de Decbr. 1867.

Med rørt, taknemligt Hjerte modtog jeg iaftes, under Festen, min Fødeby forundte mig, en hjertelig, venlig Hilsen fra Slagelse Haandværker- og Industriforening. Tør jeg bede Formanden udtale min inderligste Tak, at jeg saa deeltagende er blevet erindret i min kjære Skoleby Slagelse. Held og Velsignelse over den og dens Borgere.

Taknemligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost