Dato: 14. november 1821
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

On. 14. november.

Til den hie Direction for den Kongelige Skueplads.

Jeg seer mig, skjndt ugjerne, ndsaget til at bebyrdige Dem med Klage over Hr. Chorist Brandt! men da alle tilstedevrende paa Syngeskolen veed Hr. Brandts Fornrmelser imod mig, og Hr. Krossing som min Syngelrer har paa det eftertrykkeligste nsket, jeg skulde underrette de Hr. Directeure derom. Jeg nsker ikke at Hr. Brandt skal komme i nogen Ubehagelighed for min Skyld, kun han vil lade mig i Ro for Fremtiden. For at kunne gjre de Hr. Directeure deelagtig i Sagen, maa jeg i Korthed fortlle hele Sagen.

I hele sidste Maanede har Hr. Brandt saavel paa Prver samt Syngevelser bestandigt opvartet mig med Snuustobak saavel i Nse som Mund, samt viist mig andre Uartighed. Onsdagen den sidste (forrige Uge) ved Prven paa Zuraime og Zulnar begyndte Hr. Brandt som sdvanlig med Uartigheder, og spurgte "om jeg havde anklaget ham for Directionen" (som jeg Dagen iforud havde truet ham med, hvis han ei lod mig vre) og da jeg svarede Nei, at jeg meget ndigt vilde fre Klage o. dsl., begyndte han da atter paa sit sdvanlige Spg med knpsend paa min Nse og truede at knuse mig, hvis jeg sladrede, og begyndte herpaa med sine Uartighed tmmeligt eftertrykkelig, hvorfor jeg sagde disse Ord: "Jeg har aldrig kjendt saa uartig Mosj som Dem." Og nppe havde jeg sagt dette fr han gav mig et strk refigen, som jeg rolig tog imod for det, jeg havde sagt. Derpaa begyndte han atter paa sit Spg og tilfiede idet han gav mig nok eet refigen "saaledes skulde jeg faae, hvis jeg anklagede ham for Directionen" og skjldte mig derpaa Huden fuld. -

Dette er hele Sagen. Jeg nsker ham ingen Ubehageligheder kun han vil lade mig i Ro, for Fremtiden.

Jeg beder den hie Direction naadigst undskylde, hvis dette er ikke skrevet saaledes som det burde, da dette er min frste Klage i mit Liv, og jeg vil haabe ogsaa den sidste, da jeg ikke skriver den med bedste Villie.

underdanigst

H. C. Andersen. Elev ved Syngeskolen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter