Dato: 13. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til:

[Måske til Reitzel?]

Kjøbenhavn 13 Mai 1847

Kjære Ven!

Igjennem Deres Boghandel

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen