Dato: 23. juni 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Kjre Ven

Igaar fik jeg Brev fra Levetzau at H.M. Kongen havde approberet Kantaten og intet var at bemrke; senere fik jeg en Vesit af Grosserer Frlich, der bad mig lse Korectur paa Digtet; jeg sender Dig det frst om Du vil skrive over de forskjellige Vers om det er Chor, flere Stemmer, Sang eller Sligt. Dernst sender du den vel strax til Bjanco-Luno, der efter Hr Frlichs opgivne skulde trykke og lade indhefte saa mange Exemplarer og saaledes, som det havde vret Tilfldet tidligere! Siig Luno at jeg faaer Korrecturen.

venskabeligst H.C. Andersen. Kjb. 23 Juli 1842. E.S.Intet Begreb har jeg om hvorledes Tittelbladet skal lyde, Du eier vel een af de tidligere Borgaarske Kantater, som du kan stile min efter fr Luno faaer den.

Hr. Sekretair, Ridder & mm isr Componist J P E Hartmann paa Landet

Tekst fra: H.C. Andersens Hus