Dato: 26. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Christoph Holstein

Herrens Bn.

Ls Aften og Morgen dit Fadervor.

Vor Fader i Himlen unvnelig stor,
Dit fattig Navn os i Hjerterne groe,
Lad ind i dit Rige os bygge og boe,
Din Villie raade i Liv og i Dd,
Du vil os give vort daglige Brd;
Forlad os vor Skyld, som vi dem forlade
derskulde os takke og ikke hade,
Gold Fristelsen fra os, dens Synd og last;
Frels os fra det Onde; hod du os fast,
Thi dit er Riget og Magten og ren,
I Jesu Navn og vor evige Vren!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm