Dato: Oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Kristian Mantzius

[Dedikation i "Nye Eventyr og Historier, København 1868]

Hr. kongelig Skuespiller Mantzius.

Tør "Sneemanden", som De har Velvillie for, komme her med sine yngere Søskende, og bringe Tak og venlig Hilsen

fra

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm