Dato: 23. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Alexander Baumann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 23 April 1842 Kjre Hr Baumann

Een af mine Venner Liutenant Lsse reiser over Wien og bringer dem dette lille Brev; det er mig om at vide om De i Vinter have faaet Bger og Breve fra mig; jeg har i det mindste 6o Gange ved en Boghandeli Leipzig sendt begge Dele, men da jeg ikke hrer et Ord fra Dem maa jeg nsten troe at De intet har erholdt. Jeg har vret meget flittig siden vi saae hinanden, jeg har udgivet i disse Dage en stor ny Bog, Resultatet af min Reise til Orienten, en tydsk Oversttelse vil udkomme til Slutningen af Juli, men De maa skrive mig til at jeg kan vide eller ei, om De faaer de Bger jeg sender. Min nye Bogs Navn er "En Digters Bazar", der bestaaer af sex Buegange, Tydskland, Italien, Grkenland, Orienten, Donau-Fart og Hjemreise, hver Afdeling dediceret to fortrffelige Venner, saaledes Donaufarten Thalberg og Lizst. Seer De Fru von Weissenthurm og Grillparzer da fortl Dem at jeg i min Bog har givet et Silhuet af dem hver, som Folk siger er eiendommeligt. Lad mig imidlertid strax efter Modtagelsen af dette Brev hre fra Dem, opgiv Deres Adresse, min er ganske simpelt, "Hotel du Nord in Copenhagen"; Hils Hr og Fru Gevay, den yndige Datter ikke at forglemme. I Hotellet hvor jeg boer har en Reisende skrevet sit navn paa Ruden, den jeg altid seer, der staaer "Alexander B-", jeg tnker da paa Dem, Solstraalerne glimre i Navnet. Lev glad og vel og syng os en Sang der kan lyde op til Norden!. Venskabeligst H. C. Andersen.

Udskrift: Wohlgeboren

Herrn Alexander Baumann Verfasser der Lustspiel "Die Beyden rtze" K.K. Hofkammergut in Wien

Tekst fra: Solveig Brunholm