Dato: 2. august 1875
Fra: Moritz Gerson Melchior   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 2 August 1875

Kjre Herr Etatsraad Collin!

Jeg modtog Deres venlige Linier og da det naturligviis interesserer Dem at vide hvorledes Andersen har det skal jeg i al Korthed kun sige, at hans Tilstand ganske vist er over ordendetlig betnkelig, men dog ikke af den Natur at Lgen kan sige noget om, at Oplsningen er nr forestaaende. Skjndt han er fri for Smerter og altsaa paa en Maade fler sig bedre end tidligere / saa tiltager Matheden og Dsigheden stadigen, og i de sidste 3 Dage har han maattet holde Sengen. Hvor naar en Krise indtrder er ikke godt at sige i Fald han skulde d skal jeg uopholdelig sende Dem Telgram, og jeg har bemrket at Prof. Hartmann er forberedt paa at foretage de forndne lovlige Skridt. Med venlig Hilsen til Deres kjre Frue og til Dem selv. Deres Dem hengivne og rbdige

Moritz G. Melchior.

Tekst fra: Solveig Brunholm