Dato: 18. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Schumann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, 18. April 1842.

Kre Hr. Doctor!

Da jeg var i Leipzig paa min Tilhagerejse fra Orienten, sgte jeg forgves Dem og Deres Hustru. Nu har Deres Hustru besgt os, og hver af os har hun kastet en Buket af Toner i Hjertet. Hos mig vil den i ethvert Tilflde ikke visne. Men hun maa komme igen, og De og den lille Marie med, ellers er hun ikke glad her.

Det har overrasket og gldet mig meget, at De vil forre mig Deres nye Kompositioner til mine Sange. De bringer Sommersol i mit Hjerte ved denne Lejlighed. Jeg venter dem. nu med Lngsel.

Vi trffes nok i denne Verden: De kommer til Kjbenhavn eller jeg til Leipzig.

ViI De hilse Mendelssohn og Hustru, Brockhaus og Keil. En Frugt af min Rejse viser sig nu, og meget snart efter paa Tysk, et nyt Arbejdeaf mig: En Digters Bazar i seks Buegange, dediceret Mnd i Udlandet, der staar mit Hjerte nr. Bazaren Tyskland har jeg dediceret Tieck og Mendelssohn-Bartholdy; Italien Grev Rantzau-Breitenburg og den hermte Cornelius. Grkenland Prokesch-Osten og Prof. Ross, Orient Baron Strmer og Oehlenschlger, Donaufarten Liszt og Tha1ber. Mod Norden den svenske Forfatterinde Frken Bremer og den elskvrdige Fru Drewsen i Kjhenhavn, min Velgrers Datter.

Den tyske Udgave vil denne Sommer blive tilsendt Fru Clara Schumann.

Deres rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost