Dato: 11. december 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Odense Bispegd. d. 11 Dec. 1867.

Kjre Ven!

Indlagt sender jeg Dig de meget tilfredsstillende Besvarelser, som virkelig have vret i Kjbenhavn eengang, men bleve i min Lomme, fordi jeg i de 4 Dage jeg var der, ikke naaede over Kongens Nytorv og dog hver Dag havde den Hensigt at besge Dig og din Kone. Nu er det, som om jeg havde vret Dig og hende nrmere formedelst vor kjre flleds Ven, som idag er reist fra os til Eder; derfor skal det nu ogsaa komme og ledsages af den venskabelige Hilsen, som han mundtlig vil gjentage. Han vil berette, at vi leve vel, ligesom han gldede os med lige Efterretninger fra Dit Huus. Det har vret deilige Dage for os, og jeg har med stor Glde vret Vidne til den Modtagelse, han her har faaet af Byen og hver Mand af alle Stnder.

Vi have ret lrt at elske ham som Menneske, og jeg har nu Erfaringens Vidnesbyrd for hvad jeg fr kun maatte tnke mig, at der i hans Aand og Hjerte boer den elskeligste Personlighed ved Siden af den rige poetiske Fylde.

Lev vel! Hils Din Kone fra den gamle Ven og hans Kone. Gid vi dog snart kunde sees enten her eller der.

Din Hengivne

C.T. Engelstoft.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost