Dato: 2. april 1842
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbh. den 2den April 1842.

Jeg vil saa gjerne vre den Frste der idag bringer Dem en Lyknskning paa Deres Fdselsdag min kjre Broder Andersen, derfor flyver min Brevdue saa tidligt fra Hjemmet. Endskjndt jeg i dette jeblik intet nske har for Deres Fremtid der afviger fra det saa ofte udtalte: den hjeste Konstnerhder for Broderen ! saa er der dog endnu en god Bn for Dem i mit Hjerte. Vi ere gode Venner ikke sandt ! og ville altid vedblive at vre det, selv naar der undertiden er noget hos mig der trkker Broderens Pande i Rynker, eller engang imellem noget hos ham som jeg ikke ganske forstaar. Der var en Tid i Vinter da alle de srgmodige Trk der undertiden leirer sig paa Deres Ansigt, havde forladt det, disse Trk havde for kort siden paany indfundne sig, men da jeg sidst saae Deres Ansigt, var det igjen lysere, gid det maa vedblive at vre saaledes. Naar De undertiden slet ikke seer glad ud vilde jeg saa gjerne sige Dem nogle venlige Ord, men mundtligt har jeg ikke Mod dertil, og jeg har ogsaa ofte saa liden Tillid til disse Ords Kraft.

Det er frste Gang at jeg tilbringer den 2den April i Deres Nrhed, og jeg har ret gldet mig ved denne Tanke; men det er som om jeg aldrig ublandet torde glde mig til noget. Vi fik igaar Efterretning om at Janes Forkjlelse er bleven til en Feber, og hun har nu ligget i en tolv Dage. De kan nok tnke Dem hvor bekymrede og ngstelige Moder og vi Alle ere.

I medflgende ske ere nogle Kryds som jeg har moret mig med at sy til Dem, og som De ret vil glde mig ved at bre . Gid nu denne Herrepynt, som "jeg har Sands for" , ogsaa maa behage Dem.

Levvel, see vi et Glimt af Dem idag, jeg har aldrig seet Dem paa Deres Geburtsdag. Kan De komme lidt herhen veed De at det vil glde

Deres Sster Jette.

Moder og Line sende deres bedste Hilsner og Lyknskninger.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846.