Dato: 3. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskjr den 3 Juni 1870.

Kjre Fru Koch!

Imorgen, Fredag, er det netop 14 Dage siden vi vare samlede i Deres hyggelige Hjem; jeg folod Kjbenhavn med Morgentoget om Lrdagen og var allerede paa Basns fr kl 12 om Middagen, Skoven stod deilig grn, bletrerne blomstrede, men det var koldt Veir og har saa temmeligt vedblevet at vre det. Strax da jeg kom, hrte jeg Kukkeren og spurgte den da efter gammel Skik: "hvor mang Aar skal jeg endnu leve?" og den kukkede kun to Gange, det syntes jeg ikke om og bad den vre saa god at kukke om, og saa kukkede den strax, nok saa hflig, 12 Gange. Det lod sig hre! Dagene flyver hen, just ved deres regelmssige, eensomme Gang. Efter min MorgenKaffe tilbringer jeg Formiddagen med at / skrive Breve og saaledes at afbetale en Deel af min store Brevgjld til Venner i Ind- og Udlandet; efter Frokosten lser og spadserer jeg; saa kommer Middagen og det saa seent at der kun er lidt Tid paa Aftenen til at kunne lse hit, det Fru Scavenius gjerne hrer. Jeg har imidlertid dog opskrevet og gjenfortalt et Par af vore smukkeste Folkesagn som jeg vil give til riverside magazine i Nev-York. I dag er nok et Festmaaltid paa Klampenborg for vor Landsmand derovre fra, Hr General Christensen; havde jeg vret i Kjbenhavn var jeg taget med, jeg har nu, da jeg ikke er der, sendt ham en Hilsen ved Telegram. - Fra Basns tager jeg nogle Dage over til Holsteinborg og derfra, muligviis, til Frijsenborg. Familien Melchior er nu i Ems / og klager over at det der er saa koldt. Grosserer Melchior havde det Uheld paa Skibet over til Marseille, at han ved et Fald stdte Hul paa sit Skinnebeen; jeg vil imidlertid haabe at det ikke bliver saa langvarigt med Helbredelsen, som det var med mit Beens. Nu forlader vel den kjre Henny London, eller er allerede reist derfra, send ham hjertelige Hilsener fra mig; det samme vil De ogsaa gjre i Hjemmet, hilse Brn og Brnebrn; forleden drmte jeg om lille Inger, det var frste Gang; hun var i Drmmen saa veltalende, som jeg ellers aldrig har hrt hende. De vil hilse Deres Broder og Familien i Rosenvnget. I Juli kommer Melchiors hjem og fltte ind paa "Rolighed"; vil Gud, saa kommer jeg ogsaa der og det i flere Uger. - Ministerskiftet fulgte jeg med stor Interesse, man kunde forud ikke vide hvem man fik. - Glder de mig med / Brev, da veed De at samme sendes over Skjlskjr til Basns; er jeg ikke der da veed dog altid Postmesteren Beskeed om hvor jeg er at finde. Smukke Roser fra Drivhuset dufte i min Stue, Alt udenfor er forfrisket af Regnen, Solen skinner ind til mig, et Par Seilere seer jeg langt ude paa Sen nr Laalland, det er Situationen medens jeg skriver.

Vil De sende Konferentsraad Hauch en venlig Hilsen fra mig og som sagt, selv ikke blot tnke paa at glde mig med et lille Brev, men ogsaa at sende det.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm