Dagbog 10. marts 1866: Fik fra Motty et stort Portræt af mig som jeg forærede til Brandts med Paaskrift:

[portrætkort m. Dedikation:

Hr Brandt og hans fortræffelige Frue ville forunde mit Billed en Plads i Deres Huus, hvor jeg selv fandt et dansk Hjem under mit Ophold i Holland; det erindre Dem om Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen. Amsterdam

den 10. Marts 1866.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen