Dato: 21. marts 1843
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tirsdagen den 21de Marts 1843

Kjre, gode Andersen!

Tak, tusind Tak for Deres mig saa kjre Brev, jeg har lst det 3 4 Gange og jeg troer at jeg gjerne kunde lse det endnu flere Gange, naar det ikke var fordi jeg vil spare mine ine til de Breve, jeg lever i Haabet om at faae fra Dem endnu, min egen kjre Ven! Jeg vil ikke sge at beskrive Dem hvor Deres Brev gldede mig, naar De veed hvor meget jeg holder af Dem. saa vil De dog maaskee nppe kunde gjre Dem et Begreb om min Sjleglde. Men eet, kjreste Ven, eet maae De endelig tjene mig i at gjre, nemlig at vedblive at sige "Du" til mig ligesom fr, jeg beder Dem saa instndigt derom, saa De endelig maa bnhre mig, vil De ikke nok gjre det? Dette "De", det klinger saa frastdende i Deres Mund, naar man fr er vant til at hre det kjre gemytlige Du, og jeg troer bestandig, at de Mennesker, der fr have sagt Du til mig og nu begynder med at sige De, ikke holder nr saa meget af mig, som forhen. Altsaa vedbliver Andersen at sige Du til Jonna, saalnge han holder af hende! Det saarede mig en Smule, at der ikke var et eneste Ord til mig iblandt de mange Breve, der kom idag, jeg havde haabet, om end ikke ventet det, men for at saadant ikke oftere skal blive Tilfldet, har jeg besluttet at skrive ret ofte til Dem. saa er De ndt til at erindre mig, og isr til at besvare mine Breve. Jeg vil ikke som sdvanligt fyide mine Breve med Beklagelser over, hvor meget jeg lnges efter Dem. da det sikkert maae kjede Dem; men jeg vil blot fortlle Dem at Caffen slet ikke vil Iykkes mig, siden De reiste bort, og at Kakkelovnen sprkker af Sorg over Deres lange Fravrelse. Tak for det smukke Digt, De skrev over Vulle, det forniede os ret Alle. Har De lst Holst's og Hertz's? Hvad synes De om dem, hvilket synes De bedst om? Det var tungt, at hun skutde forlade Livet, den lille sde Pige, men det var rigtignok sandt, hvad Etatsraad Bang sagde til Tante Jette, "Det er bedre at en Datter gaaer fra sin Moders end at en Moder skulde forlade 5 Brn!" Men jeg skulde ogsaa skrive et Par Ord til Onkel Theodor derfor maae jeg holde op. kjre Andersen; vil De hilse Andreas Buntzen, dette Nordens vittige Hoved, der har al Sydens Liv og spillende Vid, 1000 Gange fra mig ubetydelige Person, som han vist nppe kan erindre, sprg ham om han kan huske, at han til Figaro's sidste Festiro i Ridehuset talte med Tante Louise og mig, Gud hvor jeg morede mig der, iaften skal jeg ogsaa til Festino igjen, men denne Gang er der ingen Andreas Buntzen. Jeg vilde ret nske at han vilde skrive til mig, om det saa blot var et Par Ord; mais cela se pense cela ne se dit pas, som en stor Mand siger; dette maa De endelig ikke sige til Andreas Buntzen. Hvis De nste Gang ikke Driver til mig, kjre Andersen, saa forventer De ikke mit uhyre Venskab og De vil tabe meget hos Deres indtil da

inderlig hengivne Jonna

Tekst fra: H.C. Andersens Hus