Dato: 4. juli 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Naar jeg engang er lagt i Jord,
Husk ham, som stod ved dette Bord,
Og talte Tydsk vist meget slet,
(O jo Du vil vist huske det!)
Han gjerne gav Dig en Bouquet
Af Digter-Blomster nok saa net,
Men hvor kan Blomsten trives smukt,
naar Reisen er en Trækfugls Flugt,
Jeg sender Dig en anden Gang
En ny og meer poetisk Sang.
Og naar jeg da er lagt i Jord,
Du husker mig ! - nu, hold dit Ord.

Venlig Erindring
om
H.C. Andersen.

Leipzig 4 Juli 1841.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Sotheby Auktionskatalog 1980)