The Hans Christian Andersen Center

Dato: 10. august 1850
Fra: Fredrika Bremer   Til: Hans Christian Řrsted
Sprog: dansk.

Paa Kysten af New Yersey, Amerika), den 10. Aug. 1850.

Hvor ofte, min ćrede Ven, har jeg ikke tćnkt paa Dem, i denne fra Deres Fřdeland saa fjerne Verdensdeel [....]

Jeg vedlćgger nogle Linier til H.C. Andersen Brev. Hans Eventyr ere lćste og yndede her baade af Store og Smaa.

"Kommer han ikke hertil?" spřrger man mig saa ofte. Jeg svarer: "Der er for meget Vand imellem Danmark og Amerika!" siger han. "Og for megen Ild her i Landet", tilfřier jeg ved mig selv. Andersen kunde risquere at fortćres deraf. Men kunde han gaae Vand- og Ildprřven igjennem, saa vilde han vist takke Gud for at faae det store Vesten og dets Folk at see.

Bevar mig i Deres Erindring som Deres inderligt hengivne og taknemmelige Veninde.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost