Dato: 31. august 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Christiane Cornelia von Krogh
Sprog: dansk.
Impromptuer

1. Paa Hjemfarten, da Maanen stod op.
See hist et gldende Hjerte staae,
I Blgerne fik det jo Daaben,
Men her de levende Hjerter slaae,
Hjerter i Danmarks Vaaben.

ombord paa detkongelige Dampskib Kiel den 31 August 1844.

2.

Til Prindsesse Augusta.

I Morgen fr de rde Skyer blaane
Vi sukke, medens Skibet flyver hen:
En delsteen er tabt af Gldens Krone,
Kan vel Erindringen erstatte den.

3.

Prindsesse Amalie.

Som Dandsens Toner svinder Livets Lykke,
Et Rosenblad paa Tidens raske Strm,
i Morgen Dandsen mindes med dens Psycke,
Men borte er hun, som en deilig Drm.

4.

Bn:

Han, som i Stormen er vor faste Borg,
Hvis Sollys spreder dette Jordlivs Skygge,
Han styrke Kongens Hjerte i hver Sorg,
Han give altid Danmark Fred og Lykke!
Han hnge Seiers Krandsen om vort Flag,
Om Kjrligheden, om hver del Villie;
Naar alle Riger dmmes p hiin Dag,
Gid Danmark staae i Havet som en Lillie!

H.C. Andersen.

Fhr den 31 August og 2 Sept: 1844.

---

Improviseret Sang

"Hr. Peder kasted Runer over Spange"

I denne Verden er der Runer mange,
De staae i Moder iet
De sees i Barnets Smiil,
Til Rosenbladet fiet
De blev' ved Amors Piil;
Runerne, de bittre og de sde,
Runerne, ved hvilke [overstr: Hjertet] Kinder glde,
Veed Du dem?

#

Her ude i det strke Nordhavs Vande,
Laae engang skov- og blomstbekldte Strande,
De sank men grnne er,
Som Mindets Runer staae:
Hr, fra de dybe Ser
En Havfrue-Sang udgaae.
"Hjertets Runer nu jeg kjende nie,
Dem jeg lste i Frstindens ie,
Held og Fred!

Tekst fra: Solveig Brunholm