Dato: 6. april 1875
Fra: Moritz Gerson Melchior   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 6 April 1875

Kjre Herr Etatsraad!

Jeg havde bestilt nogle flere af de omtalte Spisesedler hos Lithographen, som jeg frst faaer imorgen, og skal jeg da have den Fornielse at tilstille Dem tvende Exemplarer. Da det blanke Papier er meget skrbeligt har jeg ladet nogle af dem trykke paa bedre eller holdbarere Papir *

Vi beklagede meget ikke at have den Fornielse at see Dem.

Med Hiagtelse

Deres hengivne

Moritz G Melchior

-

S.T. Herr Etatsraad E. Collin.

[i margin:] *7de April - Endnu idag ikke modtaget det bestilte Exemplar, og sender Dem derfor de andre.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 471, billed 7232)