Dato: 25. maj 1848
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

gir den 25. April [dvs. Maj] 1848.

Kire Ven og Broder!

Som Trine takker Zierlich for de Blomster han giver Charlotte, fordi hun ogsaa har Fornielse af dem, takker jeg Dig for det Brev du har skrevet til Jette, fordi det udgydte sin milde Fred og Ro, som det aander, uagtet det er skrevet saa godt som midt i Krigens Sti og Tummel, ud over Alle, der nyder dit Venskab nok for at faae det at lse, og deriblandt var jeg igaar saa arrogant at henregne mig, da jeg bad Jette om jeg maatte lse det. - Nu har jeg ligget her ved Kibenhavn og drevet over 8 Dage, og veed endnu ikke naar jeg kommer afsted;jeg skal vente paa Kongen her, og han vil nok frst en lille Tour til Skaane, for der at hilse paa Kong Oscar, og saa til Din Fde. - Det glder mig at det gaaer godt frern med Din Roman, men hvor er det muligt at skrive paa den midt i en Armee. Jeg har faaet en Idee. Jeg veed at Du har maattet flytte ud af Hr Tybergs Vrelser, og at der er saadan ubehagelig Frdsel paa Hotel Phnix; naar Du kommer til Byen igien saa tag ind i mine Vrelser; Du veed de staae ledige, og om jeg ogsaa hver fiortende Dag skulet gire Dig en lille Visit paa en halv Time saa tager Du jo ikke det ilde op. Der kan Du baade faae Solskin og Skygge, der er Fred og Ro, der har Du Udsigt til Havet og til Sverrig. - Glr det, saa glder Du inderlig Din gamle trofaste broderlige Ven

Chr.Wulff.

[Udskrift:]

Min Ven

Digteren H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost