Dato: 29. august 1829
Fra: Vedel Simonsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Elvedgaard pr Odense d 29 aug 1829

Histred!

Strax efter at Deres Veldelhed havde gldet mig med Deres Besg tog jeg fat paa det Arbeid at samle Dem et og andet Biedrag til en Charakteristik af Christian d 2dens Tidsalder; jeg fuldfrte det ogsaa Tid efter anden, men det blev saa vidtlftigt at ieg virkelig ikke har kunnet faae Tid til at reenskrive det; og da ieg nu ikke kan vre bekient at opholde det lngere, maa Deres Veldelhed tage til Takke med Concepten: skulde der vre et eller andet Ord der, som De ikke kan lse, da kan Etats Raad Werlauff paa Kongens Bibliothek, som kiender min Haand nie, fortolke Dem mine Krageter. Engang ved Leilighed (men det haster ingenlunde) udbeder ieg mig disse Papirer igjen tilbage.

For resten glder det mig at have giort Deres personlige Bekiendtskab, da ieg i Dem haaber at see vor gienfdte Baggesen; og som enhver Editio secunda (ogsaa hvad den store Forlggers Vrker er angaaende.) tillige er en editio emendatior & auctior, saaledes forudseer ieg i Aanden, at De ogsaa vil undgaae B.s Mangler og overgaae hans Fuldkommenheder. Deres Hengivne

Vedel Simonsen

Veldle

hr Stud. Philos. Andersen i Kibenhavn

[Editio secunda = andenudgave]
[Editio emendatior = forbedret udgave]
[- auctior = forfatterens udgave]

Tekst fra: Solveig Brunholm