Dato: 13. marts 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Caroline Amalie Ræder
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 13 marts 1864

Naadige Frue!

Min hjerteligste Tak for den Ære og Glæde De forunder mig ved Indbydelsen til paa Onsdag, Deres Hr Svigersøns Fødselsdag, jeg kom saa glad og gjerne, men jeg kan desværre ikke, da jeg tidligt paa Aftenen skal læse i Studenterforeningen og dette lader sig ikke forandre.

Deres teknemlige

ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm