Dato: 5. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Chr. Hall
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5 April 1874.

Deres Excellence

vre inderlig takket for den hjertelige Deeltagelse De altid har viist og viser mig! Tak for Lyknskning paa min Fdselsdag og den overraskende Meddelelse om det igjen fornyede Beviis paa Hans Majestt Kongens uendelige Godhed mod mig. Gud glde og velsigne ham! Deres Excellence min inderligste Tak for al Deres venlige, hdrende Deeltagelse.

I Taknemlighed og rbdighed

H. C. Andersen

Excellence Geheimekonferentsraad, Dr:jur: Hall, Storkors, Danebrogsmand &. Kirke- og Underviisnings Minister.

Tekst fra: Solveig Brunholm