Dato: 1. april 1845
Fra: I. P. Mynster   Til:
Sprog: dansk.

[til en Rejsende af Familien] 1845

[...] Jeg var i Aftes i Theatret, og saae et nyt Eenacts-Stykke: "Den nye Barselstue", som har giort megen Lykke, og, skiøndt det blev givet 3die Gang, og i Selskab med et længere ubetydeligt Stykke, havde fyldt Huset. Det er virkelig meget moersomt, og skrevet med Talent og Geschick". Det er en Poet, som har giort Barsel med et Skuespil, der har frembragt Furore, og som modtager Gratulationer af en Mængde, meget vel udtænkte Personer, hvorved da alleslags Vittigheder og Allusioner forekomme, men alle i en meget godmodig Art; omsider opdages det, at ikke den Omtale er Fader til Barnet, men en Ven er det, hvem man troede død, og som gierne overlader den stakkels Poet Fader-Rettighederne. Stykket bliver spilt overmaade godt, og især er Fru Heiberg ganske fortræffelig; - det er en noget ældre Pige, lidt prosaisk, men med meget tørt Lune. Det er igien noget ganske Nyt, som man ikke før har seet af hende. -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost