Dato: 10. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reinecke
Sprog: dansk.

Pjanisten
Carl Reinecke!

Du rører Troldomsstavene, de hvide
De sorte med - og Toner bruse frem,
De stærke Aander ud i Verden ride
De synge høit hvad Du indaanded' Dem:
Dit Hjertes Glæde i den friske Sommer,
Dit Mod, din Veemod i den unge Vaar.
Og hvad, som mægtigt fra et Hjerte kommer,
Det med en egen Magt til Hjertet gaaer!

H. C. Andersen

Kjøbenhavn 10 Mai 1847

Tekst fra: Solveig Brunholm