Dato: 2. august 1852
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: svensk.

rsta d 2 Augusti 1851.

[...]

Andersens sednast utgifna Historier ha sknkt mig stort nje, i synnerhet Svanereden och Hnse commercen, ypperliga hvar i sin genra. Hans "I Sverrig" skall jag nu lsa, s fven Hauchs sednare skrifter.

[...]

Lef vl, lef lycklig lskade vn och Digter! Tnk p mig ibland, och tnk d alltid p mig, som Deres tacksamma, innerligt tillgifna beundrarinna och vn

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost