Dato: 21. maj 1841
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: svensk.

[...]

Mycket tacksam vore jag fr en underrttelse om, hvar ett bref med skerhet kan trffa den danska frfattaren H: C. Andersen, under loppet af sommaren. Jag har hrt att Herr Magister Cronholm brefvexlar med Andersen, och Ni vet d frmodeligen hvar han under sin resa hamnar. Visa mig den godheten att upplysa mig hrom! Med hjertlig ledsnad har jag hrt att det gtt honom emot i Danmark med hans sednaste tragedi; ty jag vet hur detta mste verka p hans dla, men alltfr knsliga sjl. M han lemna theaterns brder och kulisser,och tervnda till sina fria fllt, sit herrliga naturlif och han skal gldja och gldjas ter!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost