Dato: 4. november 1861
Fra: Frederik Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Valkyrien. Et nordisk Digt i tyve Sange. København 1861".]

Til Digteren Hans Christian Andersen

Du, som skiænked mig saamange Glæder.

Alt fra den Tid, jeg var liden Dreng,

Gid Du vilde høre, hvad jeg kvæder,

Finde Malm og Klang i Harpens Streng!

Gid igjen jeg Noget kunde give,

Som ved Skjønhed kjært dig maatte blive,

- Thi de Godes Bifald er kun Hæder!

Med Høiagtelse

Fra Forfatteren.

D. 4de Novbr. 61

Tekst fra: Solveig Brunholm