Dato: 26. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Kittler
Sprog: dansk.

[Citeret fra "Omkring Levnedsbogen"]

HCAs svar er holdt i en temmelig gnaven Tone. Han er ikke imponeret af Resultatet trods Kittlers Fremhvelse af det fine Papir og Tryk, der er ofret paa Eventyrene. Billederne er meget uheldige og Petits Oversttelse saa lidt tro mod Originalen, saa usikker i Tonen, fuld af Tilstninger, Indskud og Omskrivninger, at det er til at grde over.

Min Biographie havde jeg sikkert gjort Regning paa kom i denne Bog, kun til mine Eventyr vil jeg lade den Flge og i denne Forvisning at det blev Tilfldet skrev jeg de Forord, Lenz fik af mig, disse Forord knttede Biographien fastere til Eventyrene, nu har man, da Biographien mangler udeladt hvad jeg i Forordene sagde som Mellemled og derved forekommer nu det hele Stykke mig forunderlig afklippet; det er ikke det jeg vilde have skrevet, vidste jeg at Biographien ei var fulgt med. Det rgrer mig. Biographien maa paa ingen Maade optages i nogen anden Bog af mine fr jeg veed noget derom. Jeg stoler paa Deres Retskaffenhed og den intersse De maaskee kan have for mig.

Han nmaa for Eventyrenes Vedkommende haabe paa, at der engang kommer en ny forbedret Udgave; sker dette, nsker han selv at genenmse den.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen