Dato: 5. oktober 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Dorthea Fuglsang, f. Kierulff
Sprog: dansk.

Veldle Fru Fuglesang

Graven
(Efter Salis)

Dyb og taus er Gravens Bolig
Rdselsfuld dens mrke Rand
Og den skiuler kold og rolig
Hint os ubekiente Land.

#

Nattergalens hulde Klage
Toner ikke i dens Skid,
Kun paa Hien blev tilbage
Venskabs Blomsten i sin Dd.

#

Kun forgives kan de vride
Hnderne i Tabets Stund,
Ei de Faderlses Qvide
Trnger i dens dybe Grund.

#

Dog er ei paa andre Steder
Den fornskte Roe at naae,
Veien som til Hiemmet leder
Giennem Graven monne gaae.

#

Det gavne den pinte Hierte
Som kun Qual og Nd udstaaer,
Finder Roe for Livets Smerte
Der hvor det ei lnger slaaer.

#

Slagelse d 5 October 1823

rbdigst

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Jrgen Skjerk