Dato: 14. maj 1835
Fra: Just Mathias Thiele   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kire Andersen!

Da De formodentligen ikke lnger benytter de Bger, jeg har laant Dem af Akademiets Bibliothek ville De maaskee ved Leilighed sende mig dem. En forestaaende Revision af Bibliotheket gir mig det nskeligt at inddrage de udlaante Bger.

Lev vel, kire Andersen! og lad ikke mrke Tanker gire dem saa mismodig, som da vi sidst mdtes.

Deres Ven

J: Thiele

Charlottenb. d 14 Mai 1835

/

[Udskrift:

TIl H. Cand.philos. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm