Dato: 25. marts 1830
Fra: A. F. Elmquist   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Aarhus, 25de Marts 1830

Kjre Hr. Andersen!

Det vilde vre mig usigeligt kjrt at gjre Deres personlige Bekjendtskab her i Aarhus, og jeg glder mig ret dertil, men nu maa De ogsaa holde Deres Lfte. Kom hertil mens Troppesamlingen holdes, saa er her Liv i Byen, under alle Omstndigheder, udst det ikke altfor lnge ud paa Sommeren, thi ogsaa jeg har isinde at gjre en Udflugt lidt ad Tydskland til, wenn Gott will! Tak ogsaa fordi De vil overlade mig nogle Bidrag til mine Lsefrugter, og send mig snart det frste; jeg benyttede mig gjerne af Deres Tilladelse, at aftrykke "Manden fra Paradies", fra Flyveposten, men da jeg har saamange Lsere i Kjbenhavn, vilde de faae det dobbelt, og derfor nsker jeg helst noget directe fra Dem selv, om end ogsaa nok saa lille en Bagatel til at begynde med. Send mig, hvad De vil unde mig, directe hertil med Posten, og jeg vil vre Dem meget forbunden. -

-

Ogsaa min Tak for Deres Digtesamling, som jeg rigtignok alt forlngst havde forskrevet mig fra Schubothes og flere Gange gjennemlst. De kan troe, at Deres Poesier ere meget bekjendte her, og meget yndede, thi her i Jylland gives ogsaa Folk, som forstaae sig paa hvad der er Godt. -

I Forventning snart at see et Par Linier fra Dem igjen, forbliver jeg

Deres hengivne

Elmquist

I kjedelig Hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm