Dato: 1. juli 1838
Fra: Frederik Barfod   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1/7 1838

Histrede!

I disse Dage begynder Trykningen af andet Oplag af min Lsebog; idet jeg derfor forsikrer Dem om, at de Trykfejl, som indlb i frste Udgave, skulle vorde undgaede [!] i denne anden, tillader jeg mig tillige ikke blot at anmode Dem om at mtte [!] optage endnu et par Stykker af Dem, som enten forrige Gang undgik min Opmrksomhed, eller og frst senere ere blevne til. Som sdanne, hvis Optagelse jeg nskede, har jeg allerede mrket mig 1.) Mindedigtet over Biskop P.E. Mller og 2.) Konen med ggene; mulig vil et nrmere Eftersyn endnu pvise mig flere sdanne. - Imidlertid vilde jeg ogs vre Dem meget takskyldig, hvis De enten selv mske kunne henlede min Opmrksomhed p Digte af Dem, jeg burde optage, eller mulig endog overlade mig et eller andet, der endnu ikke mtte have set Lyset, og som jeg alts kun ved Deres egen sregne Godhed vilde kunne komme i Besiddelse af. -

Med megen Agtelse er jeg Deres rb. og heng.

Frederik Barfod.

[Barfod bruger ikke-gotisk hndskrift, men ]

Tekst fra: Solveig Brunholm