Dato: 9. januar 1874
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Ven Andersen har det ikke saa godt han har vret strkt forklet og saa hs at han nppe kunne tale, nu er det bedre, men han kom dog ikke idag, de smaa Breve han sender, naar han ikke kan komme ere altid meget elskvrdige og nsten rrende, der er i Grunden meget mere Flelse i dem end naar han taler med Een, han er egentlig meget svag og mig forekommer det, at der ikke er Udsigt til nogen egentlig Bedring, at han altids prger til Dig og beder Dig hilset, kan Du begribe. [...]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse noter)