Dato: 3. april 1865
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Andersens nye Stykke er endnu ikke kommen til pfrelse, vi have ikke set ham i ualmindelig lang Tid, han er vist i slet Humeur, nu er det bestemt til opfrelse paa Torsdag, og jeg vil nske der intet vil komme ivejen derfor. [...]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse noter)